Vurderer å bygge hotell i Vårveien på Ryen

Et forslag om å bygge hotell i Vårveien 51 er på sakskartet hos Nordstrand bydelsutvalg førstkommende torsdag.