Rødstua er snart historie

Rødstua: Det var barnehagedrift i dette røde bygget ved bydelshuset på Nordstrand fra 2008 til 2015. Det har også vært en fritidsklubb her. Nå skal bygget rives. Foto: Kristin Trosvik

Rødstua: Det var barnehagedrift i dette røde bygget ved bydelshuset på Nordstrand fra 2008 til 2015. Det har også vært en fritidsklubb her. Nå skal bygget rives. Foto: Kristin Trosvik

Artikkelen er over 1 år gammel

Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt rivetillatelse av Rødstua barnehage.

DEL

SÆTER: Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har søkt om riving av den midlertidig barnehagepaviljongen Rødstua, som ligger ved bydelshuset på Sæter.

Bygningen er på cirka 215 kvadratmeter.

LES OGSÅ: Åpnet bydelens største barnehage

Barnehage og fritidsklubb

Det var barnehagedrift i Rødstua i mange år, fra 2008 til 2015. Driften ble lagt ned da nye Mellombølgen barnehage på Bergkrystallen åpnet og overtok barna fra blant annet Rødstua.

Det har også tidligere vært en ungdomsklubb i bygget.

LES OGSÅ: Vil erstatte nedlagte barnehager på Sæter

Skal bli friområde igjen

Nå skal eiendommen tilbakeføres til et friområde.

På tomten skal etter planen Nordstrand aktivitetspark anlegges i løpet av året.

Eiendommen er regulert til hovedformål «Grønnstruktur» i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 og den er regulert til underformål «Friområde (anlegg, sport og lek)» i reguleringsplanen S-4054, som ble vedtatt i 2014.

PBE uttaler at tilbakeføring av eiendommen til et grøntområde vil være positivt for nærområdet og i tråd med reguleringsformål. Byantikvaren mener bygget ikke har verneverdi.

LES OGSÅ:

Jubler for aktivitetspark

Bygger Munkerud barnehage i 2017

Her jevnes barnehagen med jorden

Artikkeltags