- Sæterutbyggingen må samkjøres

Det er store planer for tre av Sæters hjørner i tillegg til planer om sykkelfelt. Leder av Nordstrand vel er opptatt av at prosjektene sees i sammenheng.