Tom Egeland: - Ubegripelig at man ikke har sett mer helhetlig på utbyggingen av Sæter

- Å bruke kaos som trafikkregulerende tiltak blir feil, sier lokalbeboer og krimforfatter Tom Egeland. Han vil ofre litt av arealene utenfor Nille for å gi plass til sykkelfelt i Sæterkrysset.