Nordstrand BU vil flytte sykkelfeltene lenger unna Trill-inn og ha fysisk skille mellom biler og syklister

Nordstrand bydelsutvalg er positive til de planlagte sykkelfeltene ved Sæterkrysset, men ønsker justeringer av hensyn til grøntpreget og syklistenes sikkerhet.