Det er lønnsomt å være fastlege, spesielt på Best Helse på Holtet

Skattelistene for 2018 viser at flere av de mest populære fastlegene hadde millioninntekt i fjor.