Flere førsteklassinger enn det er plass til på Bekkelaget skole neste år

100 barn som blir førsteklassinger neste høst, sogner til Bekkelaget skole. Trolig vil ikke alle få plass på skolen.