Dette er elevene som kan få ny skolevei

UDE foreslår nye skolegrenser fire steder i byen fra 2017, det omfatter elever ved 12 skoler.

UDE foreslår nye skolegrenser fire steder i byen fra 2017, det omfatter elever ved 12 skoler. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Utdanningsetaten har lagt fram forslag til nye inntaksområder for skolestartere i Oslo høsten 2017. Bare tre lokale skoler berøres denne gang, og på en måte som trolig faller i smak hos nærmiljøet.

DEL

OSLO/ØSTENSJØ: Forslagene ble presentert 21. september, og høringsfristen er 19. oktober.

Alt i alt sender Utdanningsetaten (UDE) fire forslag til nye inntaksområder på høring. Tilsammen berøres 12 barneskoler i hovedstaden – i tillegg til nye Holmen skole på vestkanten.

I fjor ble inntaksområdene til 29 osloskoler foreslått endret.

LES OGSÅ: Her er de nye skolegrensene i Oslo

Lite lokale endringer i år

Fjorårets forslag til endringer i skolegrenser rammet flere lokale skoler, blant annet Østensjø som fikk overført deler av sittinntaksområde til Godlia og Manglerud skoler.

Det skapte kraftige reaksjoner i nærmiljøet.

I ettertid fikk imidlertid østensjøforeldre gjennom forslaget sitt om en midlertidig paviljongløsning, slik at nærmiljøets skolestartere i august i år likevel fikk starte på nærskolen sin.

Fra neste år foreslås Østensjø skoles inntaksgrenser tilbakeført til slik de var før.

Det betyr at de adressene/veiene som i fjor ble overført til Godlia og Manglerud skoler, tilbakeføres til inntaksområdet til Østensjø skole.

Selv om den nye paviljongen på Østensjø er midlertidig, skal skolen også utvides med nye, permanente bygg.

LES OGSÅ: Foreslår to nybygg på Østensjø skole

Skoler i bydelen Nordstrand og Søndre Nordstrand er ikke berørt av forslaget til nye skolegrenser fra 2017.

Tre lokale skoler

De 12 osloskolene som berøres i år er (lokale skoler uthevet):

 • Godlia skole
 • Gran skole
 • Hasle skole
 • Haugen skole
 • Holmen skole (ny)
 • Huseby skole
 • Manglerud skole
 • Slemdal skole
 • Smestad skole
 • Svendstuen skole
 • Teglverket skole
 • Voksen skole
 • Østensjø skole

De fire områdene som får endrede inntaksområder i 2017, hvis UDEs forslag blir vedtatt, er disse:

1. Opprettelse av inntaksområde for Holmen skole (Bydel Vestre Aker)

Holmen skole åpner til skolestart 2018 og inntaksområdet til Holmen skole opprettes høsten 2016. Utdanningsetatens forslag legger opp til tidlig oppstart av Holmen skole fra skolestart 2017, slik at skolen starter opp med både 1. og 2. trinn i 2018. Forslaget berører naboskolene Huseby, Slemdal, Smestad, Svendstuen og Voksen.

2. Sammenslåing av inntaksområdene til Gran og Haugen skoler (Bydel Stovner)

I henhold til skolebehovsplanen avvikles Gran skole ved skoleslutt i juni 2017 og skolens elever overføres til Haugen skole, derfor må inntaksområdene slås sammen.

3. Tilbakestiller Østensjø skoles inntaksområde (Bydel Østensjø)

For ett år siden, høsten 2015, besluttet Utdanningsetaten å overføre deler av Østensjø skoles inntaksområde til Godlia og Manglerud skoler. Siden den gang er Østensjø skole utvidet med en midlertidig paviljong, og det prosjekteres permanent utvidelse av skolen. Med bakgrunn i dette foreslår derfor Utdanningsetaten å tilbakestille Østensjø skoles inntaksområde til slik det var før høsten 2015.

4. Endring av inntaksområdene til Hasle og Teglverket skoler (Bydel Grünerløkka)

Teglverket skole har for mange skolestartere i 2017 og de kommende årene. Samtidig er Hasle skole vedtatt utvidet og vil ha ledig kapasitet ved ferdigstillelse av utbygging. Hasle skole vil være ferdig utvidet til skolestart i 2019. Derfor foreslår Utdanningsetaten å overføre deler av Teglverket skoles inntaksområde til Hasle skole.

LES OGSÅ:

Offisiell åpning av nye Munkerud skole

Helt ny skole har åpnet på Munkerud

Berører 223 osloelever

Totalt bodde det per august 223 skolestartere i områdene hvor det foreslås ny skoletilhørighet. Dette utgjør 2,8 prosent av de 7831 skolestartene i Oslo høsten 2017, melder UDE i en pressemelding.

Forslagene til nye inntaksområder skal nå behandles i de berørte skolenes driftsstyrer og FAU innen høringsfristens utløp 19. oktober.

Beslutningen tas av Utdanningsetaten 7. november. Foresatte og andre oppfordres til å gi sine innspill gjennom FAU.

LES OGSÅ: Har lagt vekk riveplanene for Nordseter ungdomsskole

Innskriving

Skolene vil selv sende ut invitasjon til innskriving for barn født i 2011.

Barna møter vanligvis til innskriving ved sin bostedsskole i løpet av desember.

Hver skole fastsetter selv tidspunkt for innskrivingen. Dag og tid kan derfor variere fra skole til skole.

LES OGSÅ: Vil bygge ut Rustad skole

Bakgrunn

Utdanningsetatens mål er at flest mulig av elevene skal få skoleplass ved den skolen som ligger i inntaksområdet de tilhører.

Det er elevtallsveksten i Oslo, spesielt i enkelte bydeler, og bygging av nye skoler, som gjør at endringen av skolegrensene er nødvendige.

Utdanningsetaten går hvert år gjennom inntaksområdene ved byens grunnskoler, for å sikre at det blir plass til alle 6-åringene som skal begynne på skolen kommende høst.

Flytting før skolestart kan likevel gjøre at noen barn må henvises til en annen skole.

Her finner du hele Utdanningsetatens høringsdokument angående forslag til nye skolegrenser 2017 (ekstern lenke).

Artikkeltags