Økning i vold i Osloskolen: -Her har vi en jobb å gjøre fremover, sier Inga Marte Thorkildsen

Av

Siden 2017 har det vært en øking i antall voldshendelser mot ansatte i Osloskolen.