Slik vil de ha Østensjø-paviljongen

ØSTENSJØ SKOLE: Et forslag med en paviljong (her omtrentlig skissert av Nordstrands Blad som blå firkant) i skolegården venter nå på godkjenning. Målet er at den skal stå klar til skolestart i august. 
Luftfoto: 1881.no

ØSTENSJØ SKOLE: Et forslag med en paviljong (her omtrentlig skissert av Nordstrands Blad som blå firkant) i skolegården venter nå på godkjenning. Målet er at den skal stå klar til skolestart i august. Luftfoto: 1881.no

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Undervisningsbygg har nå planene klare for en midlertidig paviljong ved Østensjø skole.

DEL

ØSTENSJØ: Det ble i fjor høst opprør blant østensjøforeldre da skolegrensene i Oslo ble endret for å få plass til alle førsteklassingene som starter opp høsten 2016.

Nå går det mot en løsning, i tråd med foreldrenes ønsker, såfremt Plan- og bygningsetaten (PBE) godkjenner søknaden om en midlertidig paviljong i skolegården i Østensjøveien 112.

- Undervisningsbygg planlegger å ha paviljongen klar til skolestart august 2016, sier Benedicte Nylund, kommunikasjonsrådgiver i Undervisningsbygg, til Nordstrands Blad.

LES OGSÅ:

Foreldreopprør mot nye skolegrenser

Østensjøforeldre mobiliserer

Hørte på foreldrene

Foreldreaksjonen «Bevar Østensjø som nærskole» fikk støtte fra både bydelen, bystyrepolitikere og byrådet i at mange av østensjøbarna som skulle sendes til andre skoler ville få en lite egnet skolevei.

LES OGSÅ: Krever løsning på skolekrisen nå

Foreldrene mente det var plass til paviljonger i skolegården, slik at seksåringene kunne slippe å rives løs fra det trygge nærmiljøet og få lange omveier til andre skoler.

Saken fikk høy prioritet, og endte med at Utdanningsetaten i november ba Undervisningsbygg utrede en midlertidig paviljongløsning for å få plass til et tyvetalls nye skolestartere ved Østensjø skole.

LES OGSÅ: Ber om paviljong til Østensjø skole

Treårig løsning

Rett før påske ble det sendt søknad til PBE, om dispensasjon for å sette opp en midlertidig paviljong i skolegården.

Paviljongen skal være en treårig løsning fra skolestart 2016 og frem til et nytt permanent skolebygg er ferdig i 2019.

Ifølge saksinnsyn hos PBE skal søknaden behandles innen 12 uker. Undervisningsbygg ber om at saken gis høy prioritet, i tråd med byrådets føringer.

LES OGSÅ: Skolekrise i Østensjø

To etasjer

Det søkes om sette opp en paviljong bestående av 16 moduler fordelt på to etasjer, med sanitær- og ventilasjonsløsninger, samt universell utforming i første etasje.

Det er søkt om dispensasjon fra kravet om heis i andreetasje, begrunnet med at dette er en kortvarig løsning og at det nå verken er elever eller lærere med behov for dette. Skolens arbeidsmiljøutvalg samtykker i dette, og det legges opp til at det eventuelt kan monteres heis senere hvis behovet skulle oppstå.

Paviljongløsningen vil ifølge søknaden bli montert på justerbart bæresystem uten støpte elementer på eksisterende asfaltert grunn.

Det betyr at tomten vil fremstå som uberørt når alt fjernes igjen, med unntak av grøften som må graves til vann- og avløp.

Undervisningsbygg vurderer det til at den midlertidige paviljongløsningen vil ha liten eller underordnet betydning for naboene.

LES OGSÅ: Tilbyr humper og opphøyde gangfelt

Ber om tilpassing

PBE har mottatt søknaden og ifølge saksinnsyn ber de innen 18. april om flere opplysninger for å kunne behandle søknaden og fatte vedtak.

De etterspør blant annet visuelle kvaliteter og om utformingen er tilpasset eksisterende bebyggelse.

De eldste bygningene på skolen er bevaringsverdige, men det er allerede en annen, gammel paviljong i skolegården. En helt ny bygning med gymsal og spesialrom ble ferdigstilt i 2012.

Den gamle rektorboligen bak skolen ble revet for et par år siden.

Via saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten (ekstern lenke) kan du følge saken og lese alle saksdokumentene knyttet til paviljongløsningen.

Artikkeltags