Skolekrise i Østensjø neste høst

VIL UTVIDE ØSTENSJØ  SKOLE: De lokale SV-politikerne Marianne Borgen og Hanne Irene Eldby mener det må være et mål at de minste innbyggerne på Østensjø får gå til skolen. BEGGE FOTO: UNA O. OLTEDAL

VIL UTVIDE ØSTENSJØ SKOLE: De lokale SV-politikerne Marianne Borgen og Hanne Irene Eldby mener det må være et mål at de minste innbyggerne på Østensjø får gå til skolen. BEGGE FOTO: UNA O. OLTEDAL

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Foreldre med femåringer på Østensjø lurer på hvor barna deres skal begynne på skole neste høst.

DEL

ØSTENSJØ: – Krisen kommer høsten 2016. Mange foreldre har spurt meg om hvor neste års førsteklassinger fra nærområdet her skal begynne på skole, sier Marianne Borgen, gruppeleder for SV i bystyret.

Ifølge FAU ved Østensjø skole er behovet plass til tre nye klasser. Skolen har allerede tatt i bruk spesialrom, noe FAU mener forringer undervisningskvaliteten for elevene.

Hanne Irene Eldby (SV) peker på at stadig flere flytter til Østensjø, og at mange familier bor nær skolen. Utfordringene gjelder ifølge henne også Golia, Oppsal og Trasop.

Ifølge FAU ved Østensjø skole er totalt 450-550 nye leiligheter planlagt i Østensjø skolekrets. I tillegg planlegges det flere ene- og tomannsboliger innenfor skolekretsen.

Les også: Vil ha større skoler

Enstemmig vedtatt

– Bydelsutvalget ønsker primært ny barneskole i dette området. Folk her trenger også flere ungdomsskoleplasser på ett eller annet vis, sier Eldby.

Bydelsutvalget foreslår å utvide Østensjø skole, i stedet for at eventuelle midlertidige løsninger legges til Skøyenåsen, som det er foreslått i skolebehovsplanen. Et enstemmig bydelsutvalg står bak vedtaket.

Eldby understreker at det faglig sett er mye bedre å legge nye klasser til Østensjø enn Skøyenåsen.

– En fordel her er at det er et stort område knyttet til denne skolen, hvor det er mulig å bygge nytt, uttaler Borgen.

Hun understreker at hun snakker om området bak skolebygget, der hvor det i dag er en parkeringsplass og et inngjerdet område, og ikke barnas ute- og lekeområde.

Les også: Munkerud skole reiser seg

Gode ringvirkninger

Hvis områdets førsteklassinger får kort skolevei, vil det gi gode ringvirkninger for alle.

– I det øyeblikket barna har lang skolevei, begynner foreldrene å kjøre, og da blir skoleveien farligere, poengterer Borgen, og legger til:

– Det må være et mål at de minste får gå til skolen.

Bydelsutvalgets vedtak er ifølge Eldby basert på tilbakemeldinger fra foreldrearbeidsutvalg (FAU) rundt om i bydelen.

– Det er et veldig bra vedtak. Byrådet kommer med en innstilling til bystyret til høsten. Det må settes av penger til både prosjektering og bygging i budsjettet for 2016, mener Borgen, som vil ta saken videre.

Les også: Supert med superkube

FAU ved Østensjø skole er bekymret for lærings- og arbeidssituasjonen til både barna og de ansatte hvis skolen ikke bygges ut på noe vis.

De peker på at også det sosiale miljøet vil bli skadelidende hvis barna i nærmiljøet rundt Østensjø skole må gå på ulike skoler, noe de blant annet frykter kan føre til mer mobbing.

– Vi mener at behovet for mer kapasitet nå er så prekært at det må settes inn tiltak umiddelbart, skrev Svanhild Bøthun i FAU ved Østensjø skole i FAUs høringsuttalelse til Utdanningsetaten.

Les også: Nytt skolebygg på Golia

Les flere saker fra noblad.no

Artikkeltags