ALLE BYDELER: Ifølge Utdanningsetatens nettsider vil bestemmelsen om nye skolegrenser bli offentliggjort tirsdag 10. november.

Foreldre og skolebarn i både Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand berøres av Utdanningsetatens forslag til nye skolegrenser.

Meningene er mange om forslaget, og foreldre i Østensjø og på Nordstrand har kommet med sterke innvendinger mot deler av det.

Les også: Vil flytte på førsteklassingene

Les også: Skolekrise i Østensjø neste høst

Les også: Foreldreopprør mot nye skolegrenser

Les også: Skolegrenser behandles i nytt BU

Les også: Krever løsninger på skolekrisen nå

Les også: Foreldre på Nordstrand frykter konsekvensene av nytt skolegrenseforslag

Les også: Nordstrand BU vil ha lengre høring om skolegrenser

Les flere saker fra noblad.no