Dette er skoleplanene i Nordstrand og Østensjø bydeler

Østensjø og Nøklevann skoler er under utbygging, Nordstrand skal få ny ungdomsskole og på Bekkelagshøgda planlegges en ny barneskole. Her får du en oversikt over skoleprosjekter i bydelene Nordstrand og Østensjø.