Flere hundre lokale bilister vil bli stoppet de neste ukene – det er tid for Aksjon skolestart

AKSJON SKOLESTART: Politiet vil i aksjonsperioden se spesielt etter sikring av barn, bilbeltebruk, vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, avstand til forankjørende og mobilbruk under kjøring. Det blir også promillekontroller. Pressefoto

AKSJON SKOLESTART: Politiet vil i aksjonsperioden se spesielt etter sikring av barn, bilbeltebruk, vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, avstand til forankjørende og mobilbruk under kjøring. Det blir også promillekontroller. Pressefoto

Artikkelen er over 1 år gammel

Flere tusen barn har sin første skoledag i Oslo mandag 19. august, og politiet gjør seg klare for å følge nøye med at disse kommer seg trygt til skolen.

DEL

OSLO: I morgen begynner nok et skoleår og det betyr også at mange myke, små trafikanter skal ferdes ute i trafikken – mange for første gang.

Tradisjonen tro gjennomfører Oslo politidistrikt en trafikkaksjon – Aksjon skolestart – frem til fredag 30. august.

Aksjon skolestart retter seg mot trafikken rundt skoler i distriktet.

I fjor kunne politiet i vårt distrikt fortelle at det var mobilbruk og manglende bilbelter som gikk igjen da de stoppet bilister i aksjonsperioden.

– Oslo-politiets ønske er å skape et trafikksikkert miljø for barna i sin ferd til og fra skolen, samt å endre trafikkatferden. Overordnet mål er ingen drepte og skadde i trafikken, sier politioverbetjent finn Erik Grønli som leder Trafikkorpset i Oslo.

Dette ser politiet etter

Mange skoleveier skal besøkes, og politiet legger spesielt vekt på kontroll av sikring av barn i bil, bruk av bilbelte, vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, avstand til forankjørende og førers mobilbruk under kjøring.

Promillekontroller vil bli prioritert i hele aksjonsperioden.

– Trafikkfeller vil bli forsøkt avdekket, sier Grønli.

Vær ekstra aktsom

Det er 116 barneskoler i Oslo. Ved skolestart er det mange ferske fotgjengere ute i trafikkbildet og politiet ber kjørende vise ekstra oppmerksomhet langs skoleveiene ved skolestart – som ellers i året.

– Erfaringsmessig skjer det ulike trafikkovertredelser i forbindelse med Aksjon skolestart, og politiet vil enten reagere i form av forenklede forelegg, gebyr, anmeldelse og annet, sier politioverbetjent Grønli.

Aksjon skolestart er et tverrfaglig samarbeid hvor blant annet Oslo politidistrikt, Oslo kommune, Statens vegvesen og Trygg Trafikk deltar.

Artikkeltags