Må bygge mindre og lavere - og det blir ikke ny butikk på Skøyenåsen

I løpet av januar skal Plan- og bygningsetaten ha møte med utbygger om de videre planene for bensinstasjonstomten i Låveveien 70 på Skøyenåsen.