Sikrer vannforsyningen på Skullerud med gjerder

Store stålgjerder har plutselig dukket opp rundt vannbehandlingsanlegget i skogen på Skullerud. Dette er et ledd i å sikre byens vannforsyning.