Penger til områdesatsning og lokale trafikktiltak

I forslag til statsbudsjett for 2019 er det satt av penger til områdesatsning og gjengbekjempelse i Oslo sør, E6 Manglerudprosjektet og to nye lokale gang- og sykkelveier.