Her er lekkasjer fra statsbudsjettet. Over ni milliarder kroner er lovet ut

Av

Én uke før statsbudsjettet legges frem er det lovet ut over ni milliarder kroner i budsjettlekkasjer.