Inviterer folk til å foreslå nytt navn på Marta Steinsviks vei

Har du et godt forslag til nytt veinavn på Stenbråten?