Nå skal det bygges 700 meter sykkelvei ved Hvervenbukta

Statens vegvesen har startet arbeidene med den nye gang- og sykkelveien mellom Fiskevollen og Hvervenbukta.