Vil legge Østensjøbanen i tunnel

Av

T-banen skal oppgraderes fra Hellerud til Brynseng. Nå utredes mulighetene for å lage tunnel, noe som kan frigjøre dagens trasé til gang- og sykkelvei.