Gratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord

ROSA: De nye taxiene som skal kjøre jenter hjem gratis er lett å få øye på. De skal være elektriske og er et samarbeid mellom Oslo Taxi, Natteravnene, Sparebank 1 Østlandet og Hafslund Nett.

ROSA: De nye taxiene som skal kjøre jenter hjem gratis er lett å få øye på. De skal være elektriske og er et samarbeid mellom Oslo Taxi, Natteravnene, Sparebank 1 Østlandet og Hafslund Nett. Foto:

Av

Et tilbud om gratis taxi for kvinner skal gjøre julebordsesongen tryggere. Natteravnene har i samarbeid med SpareBank 1 Østlandet også fått med seg Oslo Taxi og Hafslund Nett på tiltaket.

DEL

OSLO: Fra onsdag til lørdag skal fire rosa eltaxier kjøre i hovedstaden fra klokka 20:00 til 04:00 mellom 15. november og 15. desember. De kan praies av kvinner som vil hjem fra byen. Natteravnene kan også tilkalle taxiene om de ser noen som trenger hjelp til å komme seg hjem.

Sårbar situasjon

– Vi ser spesielt i førjulstiden at unge mennesker ofte havner i uønskede situasjoner og mangler en plan for hvordan de skal komme seg hjem. Erfaringsmessig er jenter en spesielt utsatt gruppe som lett kan havne i en sårbar situasjon med risiko for overgrep, ran og lignende, sier generalsekretær Lars Norbom i Natteravnene.

Tiltaket støttes av SpareBank 1 Østlandet og Hafslund Nett.

– Bilene vil dekke områder hvor vi vet at det ofte forekommer voldshandlinger, men de tar også opp passasjerer andre steder, forteller Norbom.

- Natteravnene gjør en veldig viktig jobb. Sammen med de andre samarbeidspartnerne er vi glade for å kunne gi en liten førjulsgave som bidrar til å gjøre hovedstaden litt tryggere for kvinner nå i julebordsesongen, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Fakta om Jentetaxi

Jentetaxi er et samarbeid mellom SpareBank 1 Østlandet, Natteravnene, Oslo Taxi, og Hafslund Nett.

Jentetaxiene kjører jenter i Oslo hjem gratis.

Natteravnene kan rekvirere Jentetaxi ved behov.

Jentetaxiene er lett gjenkjennelige i sin rosa farge.

Jentetaxiene kjører fra og med 15. november til og med 15. desember fire dager i uken: onsdag til lørdag (natt til søndag) fra klokken 20.00 til klokken 04.00.

Jentetaxi dekker spesielt områder i sentrum som anses som utsatte for voldshandlinger.

Gratistilbud

Ideen om egne taxier for kvinner er ikke ny. Det var forsøk i Oslo i 2012, og også i Bergen har det vært et slikt tilbud. Men tilbake i 2011 slo Samferdselsdepartementet fast at et forslag om lavere takster for enslige kvinner som skal hjem nattetid, ville være i strid med likestillingsloven.

Norbom forsikrer imidlertid overfor NTB at tilbudet de drar i gang nå, er i tråd med loven, og viser til at det ikke er snakk om ulike takster, men et gratistilbud.

SØTE DETALJER: De nye taxiene får blant annet øyevipper og er lette å kjenne igjen i bybildet.

SØTE DETALJER: De nye taxiene får blant annet øyevipper og er lette å kjenne igjen i bybildet. Foto:

Likestillingsombudet positiv

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm synes det er et vanskelig spørsmål. Hovedregelen er at forskjellsbehandling på grunn av kjønn ikke er tillatt. Likevel er det lov noen ganger for å bedre utsatte gruppers stilling, sier hun til NTB.

For å kunne vurdere konkret om taxitilbudet er i tråd med loven, måtte ombudet hatt flere opplysninger om behovet og effekten, påpeker hun.

– Men vi vet jo at det særlig er jenter og kvinner som føler en utrygghet ved å skulle gå hjem om kvelden og at det forsterkes i den perioden vi går inn i nå, sier Bjurstrøm.

– Med dette som utgangspunkt, synes jeg det er positivt med ulike tiltak som kan bidra til økt trygghetsfølelse i det offentlig rom.

LES OGSÅ:

Artikkeltags