Togperrongene på Nordstrand og Ljan skal forlenges - men det er fortsatt uvisst når funksjonshemmede kan bruke dem

Bane Nor planlegger forlengelse av togperrongene på Nordstrand og Ljan for at fremtidens tog skal kunne stoppe der. Når stasjonene vil få universell utforming er fortsatt uvisst.