Flere bekymret for kjøringen i Nordstrandveien, hvor det bygges rundkjøring: – Det er iverksatt en rekke tiltak

Byggingen av den nye rundkjøringen der Langbølgen møter Nordstrandveien gjør folk opprørte og sinte. Høy hastighet, trafikkfarlige situasjoner og nestenulykker gjør at folk reagerer. Nå har Bymiljøetaten gjort flere tiltak.