Trafikkbelastet nabolag vil stenge vei

ULYKKESBAKKE: – I vinter var det ille. Da hadde vi tre uhell her på få uker. Dette går ut over trivselen til de som bor her, forteller Silje Davidsen. Sammen med Gry Aastad og flere andre etterlyser hun flere fartstiltak i Oppsalveien. Veien er trang og bratt, og brukes av veldig mange som raskeste vei til Østensjøveien.

ULYKKESBAKKE: – I vinter var det ille. Da hadde vi tre uhell her på få uker. Dette går ut over trivselen til de som bor her, forteller Silje Davidsen. Sammen med Gry Aastad og flere andre etterlyser hun flere fartstiltak i Oppsalveien. Veien er trang og bratt, og brukes av veldig mange som raskeste vei til Østensjøveien. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Beboere i Oppsalveien har hjertet i halsen hver gang ungene er ute og går, men Bymiljøetaten vil ikke ha flere trafikktiltak.

DEL

OPPSAL: Nå legges ny asfalt i Oppsalveien, en vei fylt av engasjerte beboere som ønsker å få veien stengt for gjennomkjøring. Aksjonsgruppen Oppsalveien ble opprettet for få år siden, og ifølge de to naboene Nordstrands Blad møter har saken engasjert folk i veien i over 30 år.

– Kun en fysisk bom vil holde folk fra å kjøre ned her. BU har vedtatt at vi skal ha bom, men det hjelper ikke, for byråd Guri Melby hviler seg på Bymiljøetatens vurderinger, de mener tiltakene ikke skal settes i verk. Begrunnelsen er at det er så mange andre veier som er verre, men det hjelper jo ikke oss, sier Gry Aastad i Aksjonsgruppen Oppsalveien.

– Folk tar ikke hensyn

En tungtransportsjåfør som var involvert i en hendelse i veien i august fortalte ifølge Aastad at han hadde fulgt GPS-anvisninger til Oppsalveien. For mange er Oppsalveien raskeste vei ned til Østensjøveien.

– Gateparkering i hele veien gjør den uoversiktlig og trang, og i den bratte bakken nederst kommer bilene stadig seilende om vinteren, forteller Aastad.

Aksjonsgruppen mener at sjåførene generelt ikke tar hensyn. Naboen nederst i bakken har ifølge kvinnene måttet reparere gjerdet utenfor huset gjentatte ganger etter at kjøretøy har sklidd inn i det.

– Vi går med hjertet i halsen hver gang ungene er ute i veien, sier kvinnene, som har to barn hver. Mange barnefamilier bor langs veien, som er skolevei. Kun en kort strekning øverst i veien har fortau.

Aastad og Davidsen er samstemte i at de ikke hadde flyttet til Oppsalveien dersom de kjente til trafikkforholdene der på forhånd.

– Alle som flytter hit engasjerer seg i saken. Ikke fordi de har så veldig lyst, men fordi det er nødvendig, sier Davidsen.

– Jeg er i ferd med å skrive et nytt brev med spørsmål om vi kan få et gjennomkjøring forbudt-skilt i påvente av at veien skal bli stengt. Vi hadde et slikt skilt, men det ble tatt ned av politiet for noen år siden. De begrunnet det med at skiltingen ikke ble overholdt, forteller Aastad.

– Vanskelig å håndheve

Naboene blir ikke hørt av Bymiljøetaten selv om kommunen nå har overtatt skiltmyndigheten fra politiet.

– Bymiljøetaten er selvfølgelig svært opptatt av at veiene skal være så sikre som mulig for både trafikanter og beboere, sier pressekontakt Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten.

– I forbindelse med gjennomgang av fartsgrenser og behov for fartsdempende tiltak i Bydel Østensjø i 2014 ble det bygget en ekstra hump i Oppsalveien. På bakgrunn av fartsmålinger har Bymiljøetaten vurdert at ytterligere humper vil ha liten effekt, men fotgjengerovergangen og de humpene som er vedtatt i veien vil bli tilbakeført når den nye asfalten er ferdig lagt. Vi har ikke planer om flere tiltak i veien per nå. Vår erfaring er at skilting med gjennomkjøring forbudt sjelden blir fulgt, og er vanskelig å håndheve. Å stenge veien ville også medført toveis trafikk i den bratte delen av Oppsalveien, noe vi mener er uheldig med tanke på trafikksikkerhet, sier pressekontakt Thorud Olsen.

Kommunikasjonsrådgiver Kristin Stormo i byrådsavdeling for miljø og samferdsel viser til Bymiljøetatens svar da Nordstrands Blad vil ha en kommentar fra Guri Melby.

– Byråden har ingen kommentar ut over det, sier Stormo.

– Vi som bor i Oppsalveien oppfordrer BYM og ansvarlig byråd å komme på befaring i Oppsalveien for selv å se de faktiske trafikkforholdene, sier beboer Gry Aastad.

BU-leder Kristin Sandaker sier beboerne har helt rett i sin sak.

– BUs gjentatte standpunkt er at trafikkmengde ikke er relevant siden poenget er at den bilkjøringen som skjer i Oppsalveien er høyst risikofull. Det er stor sannsynlighet for ulykker og svært høy konsekvens dersom noe skulle skje. Og risikoen er høyest vinterstid med glatt vei og brøytekanter, og barn i kamp med gjennomfartstrafikk med GPS innstilt på Oppsalveien som raskeste vei ut av området, uttaler Sandaker til lokalavisen.

Les også: Skolegrenser behandles i nytt BU

Les også: Oslos nye ordfører er fra Østensjø

Les også: Foreldreopprør mot nye skolegrenser

Les også: Skadeskutt ulv funnet død

Les også: Snart må beveren i Nøklevann flytte

Les også: Hoppet ut av hekk og knivranet dame

Les flere saker fra noblad.no

Artikkeltags