Gå til sidens hovedinnhold

Nå får syklistene egne felt mellom Sæter og Ljabru

Artikkelen er over 5 år gammel

I juni starter arbeidet med å lage sykkelfelt mellom Ljabrubakken og Tallbergveien.

For abonnenter

NORDSTRAND: Det tosidige sykkelfeltet i Ekebergveien blir 700 meter langt, og totalkostnadene er 40 millioner kroner. Det skal stå ferdig i 2017.

– Prosjektet består av mer enn sykkelfelt. Hele veien skal oppgraderes, bussholdeplassene og gatebelysningen fornyes, og ledninger skal legges i bakken.

– Det blir flere opphøyde gangfelt som gjør det tryggere å krysse veien og bidrar til at fartsgrensen overholdes, sier Sissel Vestervik, landskapsarkitekt i sykkelplanavdelingen i Bymiljøetaten (BYM).

LES OGSÅ: Ønsket oppstart av sykkelfelt i 2015

Alle trær må felles

Sykkelfeltene er stadig blitt utsatt fordi BYM ikke kom til enighet med grunneiere som har måttet avgi tomteareal.

LES OGSÅ: Sykkelfelt utsatt igjen

– Nå har vi fått avtale med samtlige, og alle trærne som står langsmed Ekebergveien skal felles, sier Vestervik. (Se bilde av trærne under teksten)

– I anleggsperioden blir det gjennomgående lysregulering, og dermed redusert fremkommelighet for bil. Men, hele tiden skal det være et 2,5 meter bredt areal til gående og syklende. Det er bredere enn i dag, sier Sissel Vestervik.

Hun regner med oppstart i Ekebergveien i juni. Endelig dato kommer når kontrakten med entreprenøren er signert. En igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten må også være på plass først.

LES OGSÅ: Slik blir Ekebergveien med nye sykkelfelt

Nye fortau

Dagens fortau utvides til 2,5 meters bredde, og det blir nytt fortau mellom Breiens vei og Amund Hellands vei. Bussholdeplassen flyttes ikke. (Se bilde av bussholdeplassen under teksten)

– Men, den får en vesentlig oppgradering fra det som i dag er et stopp i grøfta på østsiden. Det blir for øvrig kantstopp, og ikke busslomme som på vestsiden av veien, sier Vestervik.

Det tosidige sykkelfeltet opphører ved Tallbergveien. Frem til Sæterkrysset blir det felt bare på østsiden.

LES OGSÅ: Sykkelfeltene vedtatt i 2012

Ensidig sykkeltfelt ved Sæterkrysset

– Dette er utenfor denne byggeplanen. Det er bra at det blir på østsiden av Ekebergveien, slik at man får et eget felt med liten stigning inn mot krysset sørfra.

– Fra sentrum starter sykkelfeltet ved avkjøringen til bydelsadministrasjonen. Her har man terrenget «med seg», slik at man flyter greit gjennom krysset mot sykkelfeltet. Ikke optimalt, men det beste man har klart å få ut av situasjonen, sier Sissel Vestervik.

Problemer ved krysset

Hvordan man skal løse situasjonen med sykkelfelt mellom Tyslevveien og Ekebergveien, er derimot ikke klarlagt ennå.

Da tidligere samferdselsbyråd Guri Melby (V) innviet det nye sykkelfeltet i Nordstrandveien mellom Tyslevveien og E6 i fjor høst, lovet hun at det ferdige Sæterkrysset skal bli en del av hele sykkelnettet.

LES OGSÅ: Nye sykkelfelt i Nordstrandveien gir bedre sikkerhet

– Bymiljøetaten er i dag i dialog med utbygger for å finne løsninger for et sykkelfelt mellom Tyslevveien og Ekebergveien, men det er foreløpig ikke helt avklart, sier prosjektleder Vibeke Rørholt.

LES OGSÅ:

Skal bygge nytt Sæterkryss

Kaotisk nå, men det blir 17.maitog i Sæterkrysset