Vil ha trafikken utenom Oslo – vurderer ny E6-tunnel under Østmarka

Å bygge ut veiene langs Øyeren til gjennomfartsårer er lite samfunnsøkonomisk. Det mener Nye Veier AS som i stedet ønsker å utrede tunnel fra Follo til Romerike under Østmarka.