Skal bygge nytt Sæterkryss

Klare til å starte: Byggeleder for krysset, Arnt Holberg (til venstre) og styreleder i OT1/leder av Fagerstad Utvikling, Yngvar Titterud med planene som straks skal iverksettes. Foto: Aina Moberg

Klare til å starte: Byggeleder for krysset, Arnt Holberg (til venstre) og styreleder i OT1/leder av Fagerstad Utvikling, Yngvar Titterud med planene som straks skal iverksettes. Foto: Aina Moberg

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Utbyggingen av selve Sæterkrysset starter om få uker. Det betyr at gående, syklister og bilister kan få problemer med å komme seg frem.

DEL

SÆTER: – Arbeidet er beregnet til å ta åtte måneder med oppstart i månedsskiftet september/oktober. Vi planlegger kontinuerlig gjennomføring forutsatt en normal vinter. Blir det mye frost må vi ta en pause. Uansett skal krysset være ferdig sommeren 2016, sier Yngvar Titterud, styreleder i OT1 Sæter AS og leder av Fagerstad Utvikling som bygger Sæter Hage.

LES OGSÅ: Sæter Torg åpner i november 2016

Det nye Sæterkrysset skal strekke seg ut til Tyslevveien, Tallbergveien, Poppelstien og Ekebergveien ved nummer 222. Trafikkøyen og avkjøringen innenfor den, forsvinner.

– Krysset tar hensyn til myke trafikanter med 4-5 meter brede fortau. Grunneierne har avgitt areal får å få dette til. Syklister skal passere delvis på fortau, delvis i egne sykkelfelt i veibanen, sier Titterud.

Det blir noe gateparkering, taxi- og bussholdeplass ved Sæter Hage. Bydelstorget løftes litt opp fra fortauet mellom Egon-bygget og Sæter Hage.

– For å skape et hyggelig miljø blir det gatetrær på fortau både i Nordstrandveien og Ekebergveien i begge retninger fra krysset, sier Titterud.

LES OGSÅ: Her skal det bygges på toppen av Sæter

Vekk med vanndammer

Utbyggingen starter i selve krysset, dernest skal det lages fordrøyningsbasseng i Nordstrandveien ned mot Poppelstien, og i Ekebergveien frem til Breiens vei. Dette for å forsinke overflatevannet på vei inn i avløpsnettet, og slik hindre store vanndammer i veien.

Alle arbeidene i krysset skal foregå parallelt med pågående utbygging av eiendommene.

– Det blir komplekst med anleggstrafikk, bilister, busser, syklister og gående samtidig. Vi har et krav på oss om at bussen må komme frem, og vi skal ivareta skolebarnas sikkerhet. Elevene står i et veldig fokus for oss, og vi skal lage traseer hvor disse kan gå trygt i og rundt krysset til enhver tid, sier Titterud.

LES OGSÅ: Vil ha halvtime med lastebilfri skolevei

Vakter, lys og skilt

Også Bymiljøetaten er opptatt av skolebarna.

– Vi ønsker blant annet innspill om hvor det må forsterkes med vakter. Trafikklys ved Breiens vei skal dessuten vurderes, sier Vibeke F. Rørholt.

Hun forteller også at etaten ønsker å sette opp et skilt med «Forventet mye trafikk ved utbygging av Sæterkrysset» på E6 ved Skulleruddumpa.

– Slik kan vi kanskje minske noe av gjennomgangstrafikken gjennom Sæterkrysset. Det er opp til Statens vegvesen å bestemme skiltbruken, sier Rørholt.

Politiet vil fortsette å patruljere jevnlig i Sæterkrysset.

– Vi ser at det må bli problemer for skolebarna under utbyggingen. Vår oppgave blir å ivareta på best mulig måte. Vi var her en del i vår og sommer, og synes det gikk rimelig greit da, sier Tom Løken fra Manglerudpolitiet.

Artikkeltags