55 avskiltinger og ti anmeldelser etter storkontroll på Taraldrud

Av

Tirsdag ettermiddag og kveld var Taraldrud stedet for en omfattende, tverrfaglig kontrollaksjon. Det betød lange køer på E6.