Snart skal det gå rundt for bilistene i Langbølgen og Nordstrandveien

Arbeidene med ny rundkjøring i krysset Nordstrandveien-Langbølgen er nå i gang.