Slik skal skoleveiene i Bydel Østensjø sikres – senker farten ved Østensjøvannet

Fartshumper, opphøyde gangfelt, lavere fartsgrenser og innsnevringer er tiltak som settes inn på en rekke skoleveier i Bydel Østensjø.