Planlegger kollektivfelt og rundkjøringer i Ljabruveien

Av

Den ulykkesbelastede Ljabruveien skal utbedres mellom Klemetsrud og Hauketo. Både kollektivfelt og rundkjøringer ligger i planene som nå er på høring.