– Nei, her vil vi ikke ha parkeringsplasser

Nei til BILER: Cecilie Tyri Holt, Martin Andersson, Nickolai Roland, Monica Håkestad, Therese Ramsedokken, Tonje Bjørnhaug, Merete Røberg-Larsen, Alvhilde, Elvira, Nora, Henrik, og Jonas og Martin liggende foran, vil beholde fotballbanen og skogen i nærmiljøet sitt.Foto: Aina Moberg

Nei til BILER: Cecilie Tyri Holt, Martin Andersson, Nickolai Roland, Monica Håkestad, Therese Ramsedokken, Tonje Bjørnhaug, Merete Røberg-Larsen, Alvhilde, Elvira, Nora, Henrik, og Jonas og Martin liggende foran, vil beholde fotballbanen og skogen i nærmiljøet sitt.Foto: Aina Moberg

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Munkelia borettslag må finne nye parkeringsplasser til 100 biler når sykkelfeltet i Langbølgen skal realiseres. Forslaget om å ta i bruk en fotballbane møter motbør hos naboene.

DEL

MUNKELIA: Området det dreier seg om ligger mellom Mikrobølgen og Kaptein Oppegaardsvei. Det er et grøntdrag med tursti og en ballslette med to fotballmål langs en rekke med eneboliger, dessuten et skogholt med akebakke og mange klatretrær.

Det er Munkelia borettslag som eier tomten som per i dag er regulert til bolig og gangvei. Det søkes derfor om dispensasjon for å lage parkeringsplass.

Naturlig alternativ

Borettslaget har gitt Obos prosjekt og Grindaker AS oppdraget med å vurdere mulige alternativer for å erstatte gateparkeringen i Langbølgen med andre plasser på borettslagets egne områder.

LES OGSÅ: Nei til sykler i Langbølgen

Valget falt altså på arealet sør for eksisterende garasjeanlegg vest på tomten med innkjøring fra Munkelia.

– Vi er midt i en prosess hvor vi har tegnet flere alternativer. Dette arealet er flatt, og ligger i tilknytning til eksisterende parkeringsanlegg. Deler av området er asfaltert, og det brukes i dag delvis som deponi for grus til vinterstrøing og til lager for vaktmester, sier Morten Evensen i Grindaker AS.

Det er han som har undertegnet nabovarslet som nylig dumpet ned i postkassene til grøntområdets naboer.

– Nabovarsel med faktafeil

I nabovarslet står det at området Munkelia borettslag vil ta i bruk som parkeringsplass, er lite i bruk, og at barn og unge heller søker til idretts- og fotballbanene med kunstgress på Niffen og Lambertseter.

Det er den siste uttalelsen som har satt «sinnene i kok» hos berørte naboer.

– Vi reagerer sterkt på at vi har fått nabovarsel med faktafeil. Dette området er nemlig i flittig bruk hele året både av småbarn, ungdom og voksne, sier Nickolai Roland som er nærmeste nabo til fotballbanen og grøntområdet.

– Det virker litt lettvint, og det ser ut som de bare er ute etter enkleste og billigste løsning. Det må da finnes andre muligheter enn å rasere det trafikksikre grøntområdet vårt, sier han.

LES OGSÅ: Gateparkering må vike for sykkelvei

– Er ikke brakkland

Nabo Martin Andersson støtter Rolands uttalelser, og legger til:

– Det holder ikke å si at dette bare er en lite brukt gangvei man bare kan legge asfalt over. Det er vi som må leve med forurensing fra hundre biler hver dag og store master som lyser rett inn i husene våre, sier han.

Familiefedrene uttaler seg på vegne av mange naboer som alle sier et klart nei til den planlagte parkeringsplassen.

Nei sier også Tonje Bjørnhaug, og det på vegne av foreldrenes samarbeidsutvalg i Munkelia og Obersten barnehager som ligger i nærheten.

– Vi har 103 barnehagebarn som bruker området daglig hele året til piknik og ballspill; de klatrer i trær og aker om vinteren, sier hun.

– Å tilintetgjøre Hundremeterskogen vår for å lage parkeringsplass er et alvorlig inngrep i grøntområdet, sier Bjørnhaug, og legger til:

– Og det er tull å si at dette er et brakkland. Her er det aktivitet både på hverdager og i helgene.

Samler underskrifter

Naboene har nå sendt et syv sider langt svar til Grindaker AS med kopi til Plan- og bygningsetaten (PBE) med klar beskjed om at man motsetter seg parkeringsplassen fordi de ser så mange og tungtveiende grunner til at tiltaket ikke bør iverksettes.

– Jeg håper PBE synes våre argumenter er gode, sier de.

Roland og Andersson har også kontaktet flere lokalpolitikere, og samlet underskrifter til et innbyggerinitiativ for å få saken behandlet i bystyret.

Er den beste løsningen

Svein Gundersen, styreleder i Munkelia borettslag synes det er ille å bli fratatt 80–100 parkeringsplasser i Langbølgen på grunn av sykkelfelt.

– Vi mister dessuten flere parkeringsplasser i Mikrobølgen i forbindelse med bygging av 75 leiligheter der Kiwi er i dag, sier han.

LES OGSÅ: Bygger 75 nye boliger på Munkelia

Gundersen mener parkeringsplass på fotballbanen er den beste løsningen. En plass som skal få belysning, EL-biluttak, HC-plasser og en beplantet jordvoll mot boligene.

Sykkelfelt om to år

Styrelederen vil ha parkeringen på plass før arbeidet med sykkelfelt begynner, og avventer nå uttalelser fra PBE.

LES OGSÅ: Nye sykkelfelt skal gi bedre sikkerhet

Bymiljøetaten har som mål å starte sykkelfeltutbygging i 2017/18.

 – Det er noe usikkerhet knyttet til fremdrift både hva gjelder grunnerversprosessen og tekniske løsninger, sier Monica Thorud Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten.

Artikkeltags