Endelig dobbeltspor igjen

FERDIG: Trikken kjører igjen på dobbeltspor hele veien fra Ljabru og ned til byen. Arkivfoto

FERDIG: Trikken kjører igjen på dobbeltspor hele veien fra Ljabru og ned til byen. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Skinnearbeidene på Ekebergbanen er ferdig - tre uker før tiden!

DEL

JOMFRUBRÅTEN: Søndag 2. april, da også de nye ruteendringene trådte i kraft i kollektivtrafikken i Oslo, begynte Ekebergbanen igjen å kjøre på to spor på hele strekningen.

I ett år har Sporveien jobbet med å oppgradere Ekebergbanen fra Holtet til Jomfrubråten.

Klokken 19 søndag kveld begynte trikken å gå som normalt igjen

Tre uker før tiden

Arbeidene på Ekebergbanen avsluttes tre uker tidligere enn planlagt, opplyser Sporveien til Nordstrands Blad mandag formiddag.

- Vi er veldig fornøyd med arbeidet på Ekebergbanen, som er ferdig tre uker før planen og legger grunnlaget for at trikken kan fortsette å gå på denne viktige strekningen, sier Kamilla Malt Marøy, byggeleder i Sporveien.

LES OGSÅ: Jubel for gjenåpning av Jomfrubråten

Jomfrubråten holdeplass

Det som nå gjenstår er opprydning  langs skinnegangen og ikke minst gjenåpning av Jomfrubråten holdeplass.

Som Nordstrands Blad nylig skrev, har byrådet lovet at holdeplassen skal bestå, selv om den nylig ble revet i forbindelse med skinnearbeidene.

Det for tidlig å si når Jomfrubråten holdeplass kan bli gjenåpnet. Nordstrands Blad vil komme tilbake til dette.

LES OGSÅ: Kjemper mot nedleggelse av Jomfrubråten stasjon

Dette har blitt gjort

Arbeidene på strekningen fra Jomfrubråten til Holtet startet i april 2016. Arbeidet inkluderer en utskiftning av banens over- og underbygning, nye trikkeskinner og nye sviller.

Holdeplassen på Sportsplassen er oppgradert, og det er utført omfattende arbeider for Vann- og avløpsetaten.

I anleggsperioden har trikken kjørt på enkeltspor, mens det har pågått arbeider på det andre sporet. Nå gjenstår kun oppryddingsarbeider.

Flere arbeider i sikte

Selv om arbeidene på Ekebergbanen nå er ferdig for denne gang, jobbes det som tidligere omtalt i lokalavisen med planer for både Holtet trikkebase og Ekebergbanen fra Ekebergparken og ned til Oslo Hospital.

Oppgraderingen av Ekebergbanen

Arbeidene med å fornye Ekebergbanen har pågått i over seks år. Dette har blitt gjort på disse årene:

2010: Fornyelsesplan for en rask og moderne bybane ble utarbeidet.

2011: Nytt 760 meter dobbeltspor på strekningen Holtet – Sørli. Sørli holdeplass oppgradert. Ny planovergang.

2012: Nytt 850 meter dobbeltspor fra Sørli til Bråten. Kastellet holdeplass oppgradert. Ny planovergang i Kastellveien og Kastellbakken.

2013: Bråten holdeplass oppgradert. Ny planovergang.

2014: Oppgradering av strekningen Bråten - Ljabru. Sæter holdeplass flyttet og fornyet med universell utforming og forbedret tilgjengelighet. Gamle Sæter bro utvidet med to meter på hver side til dobbeltspor. Fornyet fundamentering og utretting av kurver på strekningen.

2015: Bygget 1200 meter dobbeltspor mellom Ekebergparken og Jomfrubråten.

2016: Oppgradering av strekningen Jomfrubråten – Holtet. Utretting av kurver. Gangsti mellom Jomfrubråten og Sportsplassen.

2017: Signalanlegget på strekningen skal fornyes. Drenering- og overvannshåndtering fornyes med lukkede fordrøyningsmagasiner under banetraseen, og nye vann- og avløpsledninger skal legges for Vann- og avløpsetaten. Sportsplassen holdeplass gjenåpnes. Ny planovergang.

(Kilde: sporveien.com)

Artikkeltags