KONGSVEIEN: Planer for å legge deler av Ekebergbanen i tunnel ble lagt ut på høring vinteren 2017.

Bakgrunnen for planene var at Bymiljøetaten i 2012 mottok en bestilling fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel for utarbeidelse av detaljregulering for Kongsveien.

Målet var å etablere et tilbud for syklister på strekningen fra Konows gate til trikkeholdeplassen ved gamle Sjømannsskolen, samordnet med oppgradering av Ekebergbanen for å ta imot nye trikker som skal testkjøres september 2019.

Gikk for tunnel

Mange konsepter og alternativer har vært utredet, men konklusjonen var at en løsning med å legge Ekebergbanen i tunnel fra Konows gate til sør for atkomstveien til Ekebergrestauranten var den beste løsningen.

Dagens bane og veiareal kan da benyttes av biler, syklende og gående. I tillegg kommer et tosidig sykkelfelt i Kongsveien. Ekebergparken holdeplass skulle flyttes sørover.

Planforslaget skulle medføre en betydlig bedret sikkerhet for alle som ferdes i området.

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel sendte i april 2016 bestilling til Bymiljøetaten på å gå videre med dette alternativet.

LES OGSÅ:

Slik kan Ekebergparken holdeplass bli

Slik blir din reisehverdag fra 8. april

Vil gå en ny runde

Det er ikke en billig løsning å legge deler av Ekebergbanen i tunnel. I 2015 ble investeringskostnaden estimert til cirka 301 millioner kroner.

Likevel er det helt nødvendig å gjennomføre en oppgradering av Kongsveien, både fordi de nye trikkene vil gjøre det nødvendig å oppgradere trikketrassen, men også fordi strekningen er regnet for å være svært ulykkesutsatt og dårlig tilrettelagt for alle som ferdes der.

- Jeg er opptatt av å ha et best mulig beslutningsgrunnlag, og jeg har derfor bedt Bymiljøetaten om noen tilleggsutredninger for Kongsveien. Kongsveien er en ulykkesbelastet strekning og det er viktig å gjøre det tryggere for syklende og gående. Saken er nå til behandling i byrådsavdelingen, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg til Nordstrands Blad.

Nå vurderes mulige alternativer til tunnel. I sakspapirer og i Aftenposten skisseres permanent stenging av Kongsveien for bilister som én løsning. Rushtidsbom og lysregulert ettfeltskjøring er andre alternativer som nevnes.

LES OGSÅ:

Foreslår Ekebergbanen i tunnel

Frykter dødsulykker i Kongsveien

Debatt: Kongsveien: Kostbart, men best