ULVØYA: Det populære badestedet brukes av langt flere enn bare ulvøyabeboere, men det er det lokale vellet som drifter den private stranden.

Alt arbeid utføres på dugnad, og lørdag 5. og søndag 6. mai gikk dugnaden av stabelen samtidig som vellet arrangerte sin egen strandryddeaksjon i anledning den offisielle "strandryddeuka".

- Omtrent 50 ivrige barn deltok og plukket søppel i strandsonen. En del av dette ble deretter brukt til å lage en collage, der alle kunne bidra. Barna ble raskt enige om å tegne en hval, og at denne skulle fylles med diverse søppel de hadde plukket. Alt fra fiskekroker, garn, q-tips, diverse plast til smokker, tennisballer og isopor fikk plass. Resultatet ble "Søppelhvalen", som svømmer omkring med magen full av plast og har det ganske elendig, forteller Liv Balstad på vegne av Ulvøya Vel.

Prosessen med å lage søppelhvalen sammen fungerte også som en opplysningsaktivitet for barna, der de utvekslet informasjon om hva spesielt plastsøppel gjør med de marine dyrene.

- Det var totalt cirka 40 voksne på dugnaden/strandryddedagen. Vi plukket 16 kilo søppel fra strandkanten og det ble fylt to containere med kvist, kvast, og søppel, forteller Balstad til Nordstrands Blad.