Ulvøybrukaoset: Byråden venter på evaluering av trafikkproblemene

Samferdselsbyråd, Arild Hermstad (MDG) henvender seg nå til fagetaten i Oslo kommune for å få en vurdering av trafikkaoset på Ulvøybrua.