Se skissene: Nytt utbyggingsforslag for den gamle eterfabrikken på Bogerud

80 boliger og noe næringsarealer fordelt på både gammel og ny bebyggelse ved den nedlagte eterfabrikken på Bogerud. Det foreslår SPG Eiendom.