Klemetsrudanlegget skal utvides: Grønn kolle kan bli jevnet med jorda og ny pipe på 80 meter vokse opp

KLEMETSRUDANLEGGET: Onsdag behandler bystyret et forslag om utvidelse av Klemetsrudanlegget. Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

KLEMETSRUDANLEGGET: Onsdag behandler bystyret et forslag om utvidelse av Klemetsrudanlegget. Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

For å få bedre plass til forbrenningsanlegget og tilrettelegge for miljøvennlig karbonfangst, foreslås det en utbygging av Klemetsrudanlegget. Oslo bystyre sier ja til planene.

DEL

KLEMETSRUD: Fortum Oslo Varme vil bygge et karbonfangstanlegg og en mellomlagerstasjon for karbondioksid (CO2) ved Klemetsrudanlegget, som i dag har det største enkeltutslippet av CO2 i Oslo . I tillegg foreslår de å utvide kapasiteten på det eksisterende forbrenningsanlegget for avfall.

Trær kan bli erstattet av ny pipe

Ved en utbygging vil Klemetsrudanlegget vil vesentlig større og mer synlig for omgivelsene enn i dag.

Det foreslås blant annet å fjerne den grønne kollen ut mot E6, og det vil bli mer tungtrafikk til og fra området. Noen av dagens bygninger kan bli revet, og det skal bygges nye bygg.

Blant nybyggene er en ny pipe på opptil 80 meter, som er samme høyde som dagens pipe-landemerke. Det tilrettelegges for andre enkeltelementer på opptil 60 meter, mens øvrig ny bebyggelse og anlegg innenfor planområdet kan bli 20-40 meter høyt.

Oppstillings- og serviceanlegget for busser må flyttes sørover på området.

Det skal lages et nytt fortau gjennom hele planområdet, samt sykkelvei fra Ljabruveien til avkjørselen til Klemetsrudanlegget.

Gjennomføring av karbonfangstanlegget forutsetter statlig finansiering gjennom ulike delprosjekter.

Større og mer miljøvennlig

Hvis planene blir gjennomført vil det gi en vesentlig reduksjon i utslippsmengden av CO2 og øke kapasiteten på avfallshåndteringen i Oslo, samt tilrettelegge for mer miljøvennlig fjernvarme.

Dette krever imidlertid en omregulering av området, og i fjor ble et planforslag lagt ut på høring. Plan- og bygningsetaten og byrådet har anbefalt planforslaget og omreguleringen, som onsdag 26. februar ble vedtatt i Oslo bystyre.


Artikkeltags