BRYN: I oktober i fjor var det informasjonsmøte om planene for utvikling av Bryn som kollektivknutepunkt, der både Statens vegvesen, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Ruter, Jernbaneverket og Sporveien informerte om planleggingsarbeidet.

Nå er prosjektet kommet et skritt videre, og det varsles nå oppstart av reguleringsarbeide for Bryn kollektivknutepunkt.

Målet er å tilrettelegge for et moderne kollektivknutepunkt som ivaretar både gående, syklende, buss, tog og T-bane.

I planene inngår blant annet ny gateterminal for buss i Østensjøveien, samt kollektivfelt i Østensjøveien.

Frist for å komme med innspill til Bymiljøetaten er 2. juni 2017.

På Oslo kommunes nettsider kan du lese alle dokumenter om Bryn kollektivknutepunkt og si din mening om saken.

LES OGSÅ:

Liten sangstjerne ved Østensjøvannet

Nå er det bydelsdager i Østensjø

Byrådet vil gjenåpne Utsikten

Se hvem som får penger av Sparebankstiftelsen