Inntaksmodeller til videregående skole: Lambertseter-rektor kritisk til flere av alternativene

Rektor Siv Jacobsen ved Lambertseter videregående skole mener dagens karakterbaserte inntak til videregående skole skaper for store forskjeller.