OSLO/NORGE: I dag torsdag 10. august startet forhåndsstemmeperioden til stortingsvalget. Du kan forhåndsstemme frem til og med fredag 8. september.

PRØV OGSÅ: Velgerhjelperen hjelper deg å velge parti!

Ved forrige stortingsvalg i 2013 valgte 37 prosent av hovedstadens befolkning å forhåndsstemme.

Det er i år flere forhåndsstemmelokaler enn noen gang - 28 i alt. Lokalene er åpne fra klokken 10-19 på hverdager og 10-18 på lørdager.

Her er en liste over steder du kan forhåndsstemme.

Valgdagene

Det er opp til deg hvor i Oslo du vil stemme, både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene 10. og 11. september.

På valgdagene settes det opp 103 valglokaler. Her er et kart over valglokaler i Oslo.

Merk at det er et par endringer når det gjelder valglokaler i Bydel Nordstrand. Nordseter skole rehabiliteres og valglokalet flyttes dermed til Kastellet skole. Nordstrand menighetshus erstattes med Munkerud skole .

Hvilken kommune tilhører du?

Du kan stemme i hvilken kommune du vil i forhåndsstemmeperioden. På valgdagene derimot er det kun anledning til å stemme i den kommunen du er manntallsført i.

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per 30. juni 2017. Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Du må ikke ha med valgkortet når du stemmer, men det kan gå fortere. Men husk å ha med gyldig legitimasjon.

Mer om hvor du kan forhåndsstemme lokalt og hvordan du stemmer kan du lese om på noblad.no

Ambulerende stemmegivning

Visste du at du kan stemme hjemmefra? Riktignok skal du ha en god grunn. Dette er et tilbud til velgere som grunnet sykdom eller uførhet ikke kommer seg ut og til et valglokale i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene.

Er du i den situasjonen kan du ringe valgtelefonen på 23 46 12 12 eller send e-post til valginfo@oslobystyre.no. Husk å oppgi navn, adresse og fødselsnummer. Etter avtale kommer så to valgmedarbeidere kommer hjem til deg med stemmesedler og urne og tar imot stemmeseddel på ordinært vis.

Frist for å søke om å stemme hjemme er 6. september 2017.

Merk at de som er bosatt på institusjon kan stemme der. Valgmedarbeidere tar også imot stemmer ved sengeposter.

Mer om hvilke lokale kandidater du kan stemme på kan du lese om på noblad.no

Sametingsvalget

Hvert fjerde år, samtidig med stortingsvalget, gjennomføres sametingsvalget. Det er 39 valgte representanter til Sametinget, fordelt på 7 kretser.

Mer om samtingsvalget og hvem som er stemmeberettiget kan du lese om her.

Slik telles stemmene

Alle Oslos stemmer telles minst to ganger, og de telles både manuelt og maskinelt.

Ingen stemmer telles før valgdagen. Forhåndsstemmer telles i Rådhuset mandag 11. september.

Valgresultatet publiseres på valgresultat.no