Hans fra Bekkelagshøgda om vannprosjekter: – Som innbygger og skattebetaler er jeg litt sjokkert over hvor tregt det går

Vann- og avløpsetaten jobber med å bedre avløpsnettet i Bydel Nordstrand. Hans Clementz fra Bekkelagshøgda er ikke imponert over fremdriften.