OSLO: Advokat Halvor Frihagen bistår Parastoo med to saker. Den ene er asylsaken hvor hun har fått avslag, og det er fremmet omgjøringsbegjæring.

– Det er nye dokumenter i saken som Utlendingsnemda ikke var klar over. Hun er gift med en kristen og vil bli utsatt for alvorlige overgrep hvis hun sendes tilbake, sier Halvor Frihagen.

Han bistår også Parastoo i familiegjenforeningssaken.

– UDI mener ekteskapet ikke er baser på ekte kjærlighet. Vi har klaget på dette og venter på en avgjørelse om Parastoo kan vente i Norge mens klagen behandles. Vi mener ekteskapet er reelt, sier Frihagen.

Utsendelsesfristen 2. mars er i forhold til asylsaken, men Frihagen har ingen tro på at UDI klarer å behandle saken ferdig før den tid.

– Det er 14 måneders behandlingstid på klager i UDI, det er skandaløst, mener han.