Venter på dom i deponisaken

 Politiet ankommer Malmøykalven etter at lekteren har blitt stanset under en av de mange aksjonene. Aksjonistene blir avkrevd personalia og anmodet om å flytte seg.

Politiet ankommer Malmøykalven etter at lekteren har blitt stanset under en av de mange aksjonene. Aksjonistene blir avkrevd personalia og anmodet om å flytte seg. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Risikerer fengsel og gigantkrav etter deponiaksjoner. Håper nødretten sørger for frifinnelse.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

OSLO TINGRETT: Forrige uke ble rettssaken mot Knut Chr. Hallan, Frank-Hugo Storelv og Rune Haaland avsluttet.

Tirsdag møter de til domsavsigelse i Oslo tingrett. De håper nødretten sørger for frifinnelse.

Rettssaken mot de tre skulle egentlig gå over fem dager, men ble avsluttet etter to og en halv dag i tingretten, etter at flere vitner ble trukket.

LES OGSÅ: Dropper samtlige vitner

Handlet i nødrett

Tiltalene mot de tre er basert på fem aksjoner på lekteren ved Malmøykalven, i 2007 og 2008.

Hallan, Storelv og Haaland er tiltalt for ikke å ha etterkommet politiets pålegg om å fjerne seg i forbindelse med aksjonene.

Hallan og Storelv er også tiltalt for å ha tatt seg ulovlig om bord i et fartøy tross forbud, mens Haaland i tillegg er tiltalt for ved to tilfeller av uvøren seiling å ha voldt fare for ferdsel på offentlig sted.


De tiltalte er ilagt forelegg av varierende størrelse etter aksjonene, men har nektet å vedta disse. Samtidig erkjenner de aksjonene, men hevder de har handlet i nødrett for å stoppe det de mener er en gigantisk miljøskandale i Oslofjorden.

LES OGSÅ: Deponisaken i retten igjen

Sluttreplikk

Under prosedyren i tingretten forrige uke benyttet alle de tiltalte seg av muligheten til å komme med en sluttreplikk.

Haaland kommenterer kort tiltalepunktet for uvøren seiling, som forsvarer Harald Stabell i sin prosedyre ber han frifinnes for.

Håland forklarer at han kommer til å kreve sjøforklaring om han blir dømt på dette punktet.

Hallan benytter sin replikk til å kommentere den såkalte «sporingssaken», aksjonen hvor de bordet lekteren og tømte saltvann i lasten for å få en reaksjon fra Secora. Han avslutter ved å stille spørsmålet:

– Om vi ikke kan bruke nødrett i denne saken, når skal da nødrett kunne hevdes?

Storelev kommer også med noen velvalgte ord, og sier avslutningsvis;

– Jeg håper samfunnet viser respekt og forståelse for det vi har gjort med åpent hjerte. Jeg vil avslutte med et sitat fra Arnulf Øverlands Til en Misantrop. «I mørket høres gråt fra alle sider, og det er menneskenes barn som lider.»

Straffeutmåling

Påtalemyndigheten ber om at de tiltalte ilegges bøter på mellom 8000–12000 kroner eller fengsel i 16–24 dager dersom bøtene ikke blir betalt. I tillegg krever Oslo Havn erstatningssummer på rundt 135000, 60000 og 25000 kroner.

– Det er i denne saken snakk om sterk grad av skyld, og jeg spør om det bør være skjerpende om man ser alle overtredelsene under ett, sier aktor, politiadvokat Stian Ryen Hermansen, i sin prosedyre.

LES OGSÅ: Krever erstatning fra aksjonistene

Forsvarer Harald Stabell forklarer at de tiltalte har gjort alt de har kunnet for å stoppe giftdumpingen, og at de har dokumentert alt de har gjort for å stoppe denne miljøødeleggelsen.

– De har brukt alle mulige lovlige midler for å bli hørt, men så til slutt ingen annen utvei enn å bruke sivil ulydighet. De har kjempet for et prisverdig formål. Miljøet påvirker helse og liv, og har en stor betydning for oss alle, sier han.

Stabell påpeker også at tingrettsdommen mot Oslo Havn og Secora har dokumentert at det har skjedd en ulovlig handling fra offentlige myndigheters side, og ber om at skadevirkningene må sees opp mot hverandre.

Stabell ber derfor at de tiltalte frifinnes på flere av tiltalepunktene, og at de kun bør ilegges symbolske bøter.

LES OGSÅ: Erik Solheim slipper å vitne om Malmøykalven

LES OGSÅ: Avklaring om Klif-vitner etter lunsj

Artikkeltags