Nedre Bekkelaget: Oslo havn ser på ny skiftordning som det viktigste enkelttiltaket for å redusere støy og har lenge jobbet med å få flyttet så mye som mulig av havnedriften til dagtid.

For noen uker siden fikk de forhandlet frem en ny skiftordning med kranførerne sine, men det hjelper lite så lenge laste- og lossearbeiderne fortsatt har gamle skiftordninger.

LES OGSÅ: Tror ikke på nattero i havna

Flere aktører

Det er tre aktører som er involvert i prosessen med å få konteinere fra båt til land. Det er ansatte i Oslo Havn KF som sitter i kranene, operatører fra private selskaper som jobber på land og laste- og lossearbeidere om bord i båtene og på land.

– Det hjelper ikke om de som sitter i kranen har ny skiftordning, lasting og lossing er et samspill som krever at alle aktørene jobber samtidig, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Arkaisk avtale

Havnedirektør Hamran er frustrert over at den nye og mer effektive skiftordningen stanses av gamle avtaler.

– Jeg mener avtalen bryggearbeiderne har er arkaisk (gammeldags journ.anm.). Vi kan ikke la dyrt utstyr stå, bare fordi man skal ha spisepauser samtidig, sier Hamran.

Hun synes det er spesielt viktig å få til effektiv dagdrift med tanke på at arbeid på kveld og natt plager havnens naboer.

Positive kranførere

Svein Ervik og Steinar Hopstad representerer kranførerne i Oslo Havn KF, de er positive til den nye skiftordningen.

– Vi gjør ikke dette for vår egen del, vi gjør det for miljøet og effektiviteten, sier Hopstad.

Både Ervik og Hopstad håper at de andre havnearbeiderne også kan få i stand ny skift ordninger. De mener at det er arbeidsgiversiden som nå må komme med et tilbud så kontinuerlig dagdrift blir mulig.

– Vi kan ta imot 200 flere konteinere på dagtid med den nye skiftordningen, sier Ervik.

Ifølge Hamran er det laste- og lossemannskapene dette står og faller på.