EKEBERG: I oktober fikk vi ingen kommentarer fra Byantikvaren om hvilke funn som var gjort i løpet av sommerens utgravinger på Ekeberg. Derimot fikk vi beskjed om at det ikke var gjort noen spesielt interessante funn.

Det var direktør for Kulturhistorisk Museum, Egil Mikkelsen, som fortalte Nordstrands Blad om de nye steinalderfunnene som viser at det har bodd folk på Ekeberg siden 8000 år før Kristus.

Gammel nyhet

Denne uken kom det en pressemelding fra Byantikvaren som fikk store oppslag i media. Oslos historie må skrives om: 10.000 år med bosetting på Ekeberg er bekreftet etter sesongens arkeologiske registreringer, kunne vi lese.

Omfattende arbeid

I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan på Ekeberg har det i løpet av sommeren 2009 blitt foretatt omfattende arkeologiske registreringer på Ekeberg. Seks-syv arkeologer har jobbet med prosjektet.

Gjennom møysommelig arbeid, og interessante funn har man fått avdekket viktig Oslohistorie, blant annet har man fått stadfestet Ekeberg som viktig bosettingsområde allerede fra eldre steinalder.

Hva har vi funnet:

De mest spennende nyhetene for Nordstrands Blads lesere er en oversikt over hva Byantikvarens arkeologer fant i sommer.

- Totalt 16 NYE steinalderfunn. - mot samlet 10 tidligere

- Det eldste steinalderfunnet i Oslo. "Strandtomt fra eldre steinalder". Spor etter steinalderbosettingsplass høyt oppe i åsen fra den gang strandlinja gikk mye høyere

- Steinbrudd fra steinalderen (kvartsittisk brekskje, brukt til å lage redskaper med, en slags "fattigmannsflint")

- Rester etter flintredskapsproduksjon og et boreredskap.

- Kokegroper og mye spor etter aktivitet av alle slag.

- Rester etter gårdsanlegg fra jernalderen.

Hva betyr dette?

– Det må ha vært liv og røre på Ekeberg med bosetninger og aktivitet helt fra tidlig steinalder, forklarer informasjonsansvarlig antikvar Ragnhild Sigurdsøn.

– Man kan nå følge en "steinaldertrasé" med spor etter steinalderbosettinger, stadig yngre jo lengre ned vannlinja flytter seg. Det eldste funnet er flere tusen år eldre enn tidligere funn i Oslo, fortsetter Ragnhild Sigurdsøn.

– Vi har funnet flintrester på mange steder, men andre steder overhode ikke. Funnene fra samme tid tyder på at man også har brukt norsk stein, i tillegg til flinten som må ha kommet fra Danmark, sier hun.

Jernalder

– I tillegg har vi funnet rester etter et jernaldergårdsbruk (få av disse er funnet på Østlandet). Det er funnet spor etter innmark som beiteområder, samt jordsmonn som tilsier dyrking i samme periode. Disse funnene bekrefter de skriftlige kildene fra Middelalderen som forteller at det var to gårdsbruk på Ekeberg.