Østmarka/Skullerud: Mange var nok møtt opp for å si takk til Steinar Saghaug som ga seg etter mange år i styret og hele 13 som leder. Han ble belønnet med æresmedlemskap i foreningen.

Som ny leder ble valgt Johan Ellingsen fra Enebakk som har med seg følgende styre:

Inger Tangen, Fjellvn 1c, 1470 Lørenskog Solveig Dalene, Ulvefaret 20, 2014 Blystadlia Helga Gunnarsdóttir, Stallerudveien 29, 0693 Oslo, Arne Kvalheim, Thomas Heftyes gate 54A, 0267 Oslo, Sigmund Hågvar, Solveien 121B, 1170 Oslo,

Nina H. Skramstad, Ole Moes vei 30, 1165 Oslo,

Varamedlemmer:

Ane B. Haugland, Østbyfaret 27A, 0687 Oslo, Arild Rambøl, Per Oppegaards vei 23, 2006 Løvenstad

Monica Hoel skal være foreningens sekretær og Helga Gunnarsdottir redaktør for medlemsbladet «Nytt fra Østmarka».

Østmarkas Venner hadde ved årsskiftet 3.631 medlemmer hvorav 135 organisasjoner og borettslag.

Etter årsmøtet tok gaupeforsker John Odden de tilstede-værende med inn i gaupas verden med lysbilder, film og foredrag.