Kjemper for en grønnere bydel

Jon Roald Muggerud, Hallvard Vassbotn, Sverre Samuelsen, Kristin Bachken og David Bergan på rådhustrappen før møtet med byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen.

Jon Roald Muggerud, Hallvard Vassbotn, Sverre Samuelsen, Kristin Bachken og David Bergan på rådhustrappen før møtet med byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Miljøbevisste ildsjeler fra Nordstrand møtte byråd for byutvikling forrige uke.

DEL

NORDSTRAND: Grønn Linje Aksjon Nordstrand (GLA'Nordstrand) ble stiftet 2. mars 2003 av beboere på Nordstrand. Aksjonsgruppen ble dannet for å jobbe imot utvidelse av Ekebergveien, fra Sæterkrysset mot Ljabru og Hauketo. Utvidelsesforslaget ligger i reguleringsplan for Sæter (2004).

I kampen får de støtte fra blant annet Nordstrand Vel.

Helhet i bydelen

– For oss er det viktig å se på hele platået i sammenheng. På Holtet har man planer om å stramme inn trafikken og gjøre området mer miljøvennlig. Det samme er planen for selve Sæter-krysset. Men det stopper der. Fra Sæter mot Ljabru virker det som man skal gå i andre retningen, sier Hallvard Vassbotn i GLA'Nordstrand.

14 meter bred vei

Samferdselsetaten foreslår å utvide Ekebergveien med 2,5 meter fortau og 1,5 meter sykkelfelt på begge sider. Med seks meters kjørefelt blir veien til sammen cirka 14 meter bred. I dag er veibredden totalt 8 - 8,5 meter i den aktuelle strekningen.

– I de verste tilfellene må de ta fem meter av hagene. En av hagene får kun 1,5 meter igjen. Det er klart verst på østsiden, forklarer Sverre Samuelsen i Nordstrand Vel.

Men vellet og GLA'Nordstrand synes likevel ikke eksproprieringen er det verste med planforslaget. Fokuset under møtet med byråden forrige uke var miljø, sikkerhet og fart.

Ønsker 30-sone

GLA'Nordstrand er bekymret for at kulturlandskapet langs den idylliske og gamle veistrekningen skal miste sin karakter.

Rundt femti gamle trær kan bli felt. GLA'Nordstrand er også redd for at en utvidelse vil føre til høyere fartsgrense og en farligere skolevei for barna i området.

Selv foreslår de å senke fartsgrensen til 30 km/t, å anlegge ett bredt fortau på den ene siden og at syklister og bilister skal bruke felles kjørebane.

– Vi hadde et hyggelig møte, og jeg har forståelse for argumentene de kommer med - de tar vi med oss videre. Det vi også er opptatt av er at planen berører mange eiendommer, opplyser byråd Agerbak-Jensen etter møtet.

Artikkeltags