NORDSTRAND: De siste årene er trafikksituasjonen i Rosendalsveien blitt mye verre.

Parkeringsforbud i Nordstrandveien har ført til økt gateparkering i blant annet Rosendalsveien, i tillegg har den nye Rosenhagen barnehage ført til mer biltrafikk, så når snøen legger seg og brøytekantene tar verdifull veibredde blir situasjonen uholdbar.

Det mener lokale foreldre, de ber bilister vise hensyn og myndighetene gjøre tiltak.

30 skolebarn

– Så lenge det er obligatorisk skole, bør det være obligatorisk med trygg skolevei, sier Einar Kjosmoen. Han bor i Rosendalsveien og har barn på Nordstrand skole.

Engasjerte foreldre har beregnet at det er omtrent 30 barn og unge i skolealder som bor i Rosendalsveien. Enten de går på Nordstrand, Nordseter eller Steinerskolen må de gå ut av Rosendalsveien til Nordstrandveien, her er veien trangest, trafikken størst, og gateparkeringer tettest.

Leder for trafikkomiteen på Nordstrand skole Sigve Bolstad har også engasjert seg i saken.

– Det er mange som argumenterer for det ene og det andre, men barna er viktigst, sier Bolstad. Han tror at mye kan løses om bilistene endrer holdninger.

– De som ikke bor i Rosendalsveien bør bruke samleveier som Mosseveien og Ekebergveien og foreldre som leverer barn til Rosenhagen bør unngå å kjøre inn og ut ved Nordstrandveien.

For å få budskapet ut til bilistene ser han for seg flere demonstrasjoner. Han vil også kontakte med barnehagen for å få budskapet ut til foreldrene der.

Tiltak

Bolstad har også ideer til konkrete tiltak. Parkering forbudt, innkjøring forbudt eller tidsstyrte bommer er noen tiltak som han og foreldre i Rosendalsveien ser for seg.

Det er politiet som har myndighet til å sette ut skilter parkeringforbudt og innkjøring forbudt. I følge Finn Erik Grønnli i politiet har de ikke sett på situasjonene i Rosendalsveien, men de vil gjøre det om de mottar en formell henvendelse.

Bolstad synes det er er kjempegode nyheter. Han håper at en hendvendelse fra trafikkutvalget kan føre til parkering forbudt den første biten av Rosendalsveien.